Spotkanie Rodzinne


Kraków – Witkowa Chata
23.08.2015

 
rosa

Witamy


 


1

rosa

Piotr Wietrzykowski: pwietrzyk@poczta.onet.pl
Copyright © Piotr Wietrzykowski 2015

Podziękowania dla wszystkich rodzinnych fotografów,
których zdjęcia wykorzystano:
Tomaszowi Jabłońskiemu
Annie Osuch
Andrzejowi Tuziakowi
Juliuszowi Zielińskiemu